zh

海洋
海洋
庭院
庭院
庭院
图片
图片
海洋
海洋
庭院
庭院
庭院
图片
图片

摘要

  • 参考 21001
  • 面积 2000 m²

面积

No information available

服务

No information available

出售 可建筑场地 Mandelieu-la-Napoule

550,000 €

Capitou住宅区的理想土地。 海景,绿树成荫,周围群山环绕。
最多可容纳600平方米别墅的建筑用地。 道路上的水,电和雨水连接。

法律声明

  • 500,000 € 不包括中介费
  • 10% ( 50,000 € ) 包含增值税 Buyer's fees
  • No procedure in progress